„Tătucul” și copiii

Acest articol folosește diminutivul tătuc pentru conducătorul unei mase de oameni care vede în „ales” un egregor. De asemenea, ne vom referi la fenomenul Untold, mai precis la receptarea petiției …