Day: October 9, 2018

Întâlnirea

*Continuare de pe cluj.pro. Ascuns aici, între casele dintre grădini, Hip nu se simțea încă veritabil chiriaș al cartierului rezidențial clujean, ci mai degrabă un locatar al satului virtual …